Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA

Ffôn

0300 303 5303

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top