Courtauld Institute of Art

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Somerset House, Strand, London, WC2R 0RN

Ffôn

020 7848 2777

Undebau Myfyrwyr

Vernon Square

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top