Xaverian College

Cyfeiriad

Lower Park Road, Manchester, M14 5RB

Ffôn

0161 224 1781

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top