Capital City College Group

Cyfeiriad

Kings Cross Centre, 211 Grays Inn Road, London, WC1X 8RA

Ffôn

020 7700 9333

Undebau Myfyrwyr

The WKCIC Group

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top