Capital City College Group

Ynglŷn â'r brifysgol hon

Cyfeiriad: Kings Cross Centre, 211 Grays Inn Road, London, WC1X 8RA

Ffôn: 020 7700 9333

Gweld gwefan y brifysgol
OfS Registration information

Cysylltiadau Undeb y Myfyrwyr

Capital City Colleges Group

Rheoleiddir y brifysgol hon / y coleg hwn gan y Swyddfa Fyfyrwyr ac mae wedi'i hasesu o fewn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF). Mae'r fframwaith hwn yn asesu ac yn graddio prifysgolion a cholegau am ragoriaeth uwchlaw casgliad o ofynion sylfaenol. Mae'r canlyniadau'n adlewyrchu i ba raddau y mae sefydliad yn darparu profiadau a chanlyniadau rhagorol ar gyfer ei amrywiaeth o fyfyrwyr israddedig, ac ar draws ystod ei gyrsiau a phynciau israddedig.

Back
to top