West Kent and Ashford College

Cyfeiriad

Brook Street, Tonbridge, Kent, TN9 2PW

Ffôn

01732 853534

Undebau Myfyrwyr

West Kent College

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top