Waverley Abbey College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Waverley Abbey House, Waverley Lane, Farnham, Surrey, GU9 8EP

Ffôn

01252 784784

Undebau Myfyrwyr

Waverley Abbey House

Bradford

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top