The University of Westminster

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

309 Regent Street, London, W1B 2HW

Ffôn

020 7911 5000

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top