University of Warwick

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

University House, Kirby Corner Road, Coventry, CV4 8UW

Ffôn

024 7652 2630

Undebau Myfyrwyr

The University of Warwick

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top