University of Southampton

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

University Road, Southampton, SO17 1BJ

Ffôn

023 8059 5000

Undebau Myfyrwyr

Southampton Winchester

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top