University of Sheffield

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Western Bank, Sheffield, S10 2TN

Ffôn

0114 222 2000

Undebau Myfyrwyr

The University of Sheffield

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top