University of Lincoln

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Campus Way, Lincoln, LN6 7TS

Ffôn

01522 882000

Undebau Myfyrwyr

Lincoln Campus Holbeach Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top