University of Huddersfield

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Queensgate, Huddersfield, HD1 3DH

Ffôn

01484 422288

Undebau Myfyrwyr

Queensgate Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top