New City College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

112, Poplar High Street, London, E14 0AF

Ffôn

020 7510 7510

Undebau Myfyrwyr

Redbridge Hackey

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top