Robert Gordon University

Cyfeiriad

Robert Gordon University, Garthdee House, Garthdee Road, Aberdeen, AB10 7QB

Ffôn

01224 262000

Undebau Myfyrwyr

Garthdee Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top