Richmond, The American International University in London

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Queens Road, Richmond, Surrey, TW10 6JP

Ffôn

020 8332 9000

Undebau Myfyrwyr

Richmond

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top