Queen's University Belfast

Cyfeiriad

Vice-Chancellor's Office, University Road, Belfast, BT7 1NN

Ffôn

028 9097 5134

Undebau Myfyrwyr

Queen's University Belfast

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Canlyniad Adolygiad Darparydd Blynyddol (ADP) None

Back
to top