Queen Margaret University, Edinburgh

Cyfeiriad

Queen Margaret University Drive, Musselburgh, EH21 6UU

Ffôn

0131 474 0000

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top