The London School of Economics and Political Science

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Houghton Street, London, WC2A 2AE

Ffôn

020 7955 7125

Undebau Myfyrwyr

Houghton Street, London

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top