Bloomsbury Institute

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

7 Bedford Square, London, WC1B 3RA

Ffôn

020 7078 8840

Undebau Myfyrwyr

Main Site

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top