University of Winchester

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Sparkford Road, Winchester, Hampshire, SO22 4NR

Ffôn

01962 841515

Undebau Myfyrwyr

King Alfred Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top