Italia Conti Academy of Theatre Arts Limited(The)

Cyfeiriad

Italia Conti House, 23 Goswell Road, London, EC1M 7AJ

Gwefan

Ffôn

020 7608 0044

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top