The Chartered Institute of Payroll Professionals

Cyfeiriad

Goldfinger House 245, Cranmore Boulevard, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4ZL

Gwefan

Ffôn

0121 712 1000

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top