East Durham College

Cyfeiriad

Peterlee Campus, Willerby Grove, Peterlee, SR8 2RN

Ffôn

01915 182000

Undebau Myfyrwyr

East Durham

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top