Darlington College

Cyfeiriad

Central Park, Haughton Road, Darlington, County Durham, DL1 1DR

Ffôn

01325 503030

Undebau Myfyrwyr

Darlington College

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top