College of Integrated Chinese Medicine

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

19-21, Castle Street, Reading, RG1 7SB

Ffôn

0118 950 8880

Undebau Myfyrwyr

Reading

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top