City, University of London

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Northampton Square, London, EC1V 0HB

Ffôn

020 7040 5060

Undebau Myfyrwyr

Northampton Square

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top