Chicken Shed Theatre Company

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

290, Chase Side, London, N14 4PE

Ffôn

020 8351 6161

Undebau Myfyrwyr

Chickenshed Theatre

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top