Canterbury Christ Church University

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

North Holmes Road, Canterbury, Kent, CT1 1QU

Ffôn

01227 767700

Undebau Myfyrwyr

Canterbury Medway

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top