Burnley College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Princess Way, Burnley, Lancashire, BB12 0AN

Ffôn

01282 733373

Undebau Myfyrwyr

Burnley College

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top