Bishop Burton College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

York Road, Bishop Burton, Beverley, HU17 8QG

Ffôn

01964 553000

Undebau Myfyrwyr

Bishop Burton Riseholme

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top