Background Graphics

BSc (Hons) Marine Biology

University of Plymouth

1 Lleoliad : University of Plymouth Campus

Manylion y cwrs


Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Dewisol

Blwyddyn dramor

Dewisol

Blwyddyn sylfaen

Dewisol

Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Dewisol

Blwyddyn dramor

Dewisol

Blwyddyn sylfaen

Dewisol

Bodlonrwydd Myfyrwyr

94%

cyfran y myfyrwyr a ymatebodd a oedd yn cytuno â’r datganiad “Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan”

Enillion cyfartalog

18,000

£18,000

15 mis ar ôl y cwrs i raddedigion Ecoleg a bioleg amgylcheddol yn University of Plymouth

Cyflogaeth

90%

yn symud ymlaen i weithio ac/neu astudio o fewn 15 mis ar ôl y cwrs

94%

"Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan"

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr (87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Gofynnir i bob myfyriwr blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Yr addysgu ar fy nghwrs

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y cyfleoedd dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Asesu ac adborth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Cefnogaeth academaidd

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Trefn a rheolaeth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Adnoddau dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y gymuned ddysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Llais y myfyriwr

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
35 fyfyrwyr
(87% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Sgroliwch i’r dde  

100%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Ar ôl blwyddyn o astudio

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Darllen mwy am enillion

Enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Ecoleg a bioleg amgylcheddol llawnamser

Ar gyfer graddedigion o University of Plymouth

Ar ôl 15 mis

£18,000

Ystod arferol: £17,000 - £21,000

Data gan
30 o fyfyrwyr

(60% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2018-2019.

Ar ôl 3 blynedd

£19,000

Ystod arferol: £15,500 - £22,500

Data gan
105 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2011-2013.

Ar ôl 5 blynedd

£22,500

Ystod arferol: £15,500 - £29,000

Data gan
100 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2011-2013.

Gweld ar gyfer holl raddedigion Ecoleg a bioleg amgylcheddol llawnamser yn:

Busy...

Ar ôl 15 mis

£19,000

Ystod arferol: £16,000 - £24,000

Data gan
155 o fyfyrwyr.

Mae 95% o raddedigion Ecoleg a bioleg amgylcheddol yn University of Plymouth sy’n preswylio yn y DU wedi'u cyflogi yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2018-2019.

Ar ôl 3 blynedd

£18,000

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £13,500 - £22,500

Data gan
580 o fyfyrwyr.

Mae 92% o raddedigion Ecoleg a bioleg amgylcheddol yn University of Plymouth sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2011-2013.

Ar ôl 5 blynedd

£21,500

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £17,000 - £27,000

Data gan
585 o fyfyrwyr.

Mae 93% o raddedigion Ecoleg a bioleg amgylcheddol yn University of Plymouth sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2011-2013.

90%

o'r myfyrwyr yn symud ymlaen i waith ac/neu astudio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
25 o myfyrwyr (65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Darllen mwy am gyflogaeth

Yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl y cwrs

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
25 o myfyrwyr

(65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Mathau o swydd 15 mis ar ôl y cwrs

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
10 o myfyrwyr

(65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

65%

Mewn swydd lle mae angen lefel uchel o sgiliau

15%

Galwedigaethau Artistig, Llenyddol a'r Cyfryngau

10%

Gweithwyr Proffesiynol Gwyddoniaeth Naturiol a Chymdeithasol

10%

Gweithwyr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu

10%

Gweithwyr Proffesiynol Cadwraeth a'r Amgylchedd

10%

Gweithwyr Proffesiynol Ansawdd a Rheoleiddio

10%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg

10%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Busnes a Gwasanaethau Cyhoeddus

35%

Mewn math arall o swydd

15%

Galwedigaethau gweinyddol

10%

Galwedigaethau Gwerthu

10%

Galwedigaethau elfennol

0%

Mewn swydd anhysbys

Canran y rhai a gyflogir ar ôl gorffen y cwrs ond nad ydym yn gwybod pa fath o swydd sydd ganddynt

60%

o raddedigion yn teimlo bod eu gwaith presennol yn ystyrlon

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
10 o myfyrwyr (65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Canfyddiad o waith ar ôl graddio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
10 o myfyrwyr (65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Rwy'n defnyddio'r hyn a ddysgais wrth astudio yn fy ngwaith presennol.

Mae fy ngwaith presennol yn ystyrlon.

Mae fy ngwaith presennol yn cyd-fynd â'm cynlluniau ar gyfer y dyfodol

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top