Waterbear - the College of Music

Cyfeiriad

Hanover House, 118 Queens Road, Brighton, BN1 3XG

Ffôn

01273 726230

Undebau Myfyrwyr

WaterBear

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top