BRIDGEND COLLEGE

Cyfeiriad

Cowbridge Road, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3DF

Ffôn

01656 302302

Undebau Myfyrwyr

Coleg Penybont

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top