Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyfeiriad

College Road, Carmarthen, SA31 3EP

Ffôn

01267 676767

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top