University of Plymouth

Cyfeiriad

Drake Circus, Plymouth, PL4 8AA

Ffôn

01752 600600

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr

TEF Silver logo

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n rhagori'n yn gyson ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Gweld pam bod University of Plymouth wedi ennill y sgôr TEF yma
Back
to top