Heriot-Watt University

Cyfeiriad

Heriot-Watt University, Edinburgh Campus, Edinburgh, EH14 4AS

Ffôn

0131 449 5111

Undebau Myfyrwyr

EdinburghCampus ScottishBorders

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top