Kingston University

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

River House 53-57, High Street, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1LQ

Ffôn

020 8417 9000

Undebau Myfyrwyr

Kingston University

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top