Herefordshire, Ludlow, and North Shropshire College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Folly Lane, Hereford, HR1 1LS

Ffôn

0800 032 1986

Undebau Myfyrwyr

Hereford Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top