Riverside College Halton

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Kingsway, Widnes, Cheshire, WA8 7QQ

Ffôn

01512 572800

Undebau Myfyrwyr

Kingsway Campus Cronton Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top