British College of Osteopathic Medicine

Cyfeiriad

122, Finchley Road, London, NW3 5HT

Ffôn

020 7435 6464

Undebau Myfyrwyr

BCOM London

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top