Westminster Theological Centre

Cyfeiriad

37-39, Winchcombe Street, Cheltenham, Gloucestershire, GL52 2LZ

Ffôn

0300 040 6200

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top