Gwybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

Brit College

Cyfeiriad

602, Commercial Road, London, E14 7HS

Gwefan

Brit College

Ffôn

020 7488 9500

Undebau Myfyrwyr

mc

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr

TEF Bronze logo

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr sy'n bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Gweld pam bod Brit College wedi ennill y sgôr TEF yma
Back
to top