Y Coleg Merthyr Tudful

Cyfeiriad

Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 1AR

Ffôn

01685 726006

Undebau Myfyrwyr

Coleg Merthyr Tudful

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top