The Urdang Academy

Cyfeiriad

The Old Finsbury Town Hall, Rosebery Avenue, London, EC1R 4RP

Ffôn

020 7713 7710

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top