Gwybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

BA (Hons) Modern Languages (German and Italian)

University of Bath

1 Lleoliad: University of Bath

Modd astudio

Llawnamser

Hyd

4 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Gorfodol

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Data ar gyfer: Astudiaethau Eidaleg

92%

cyfran y myfyrwyr a ymatebodd a oedd yn cytuno â’r datganiad “Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan”

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr ar eu blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol. Daw'r data oddi ar y dudalen hon gan 25 o fyfyrwyr (69% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: AMC Beth yw'r AMC?

Yr addysgu ar fy nghwrs

Y cyfleoedd dysgu

Asesu ac adborth

Cefnogaeth academaidd

Trefn a rheolaeth

Adnoddau dysgu

Y gymuned ddysgu

Llais y myfyriwr

Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg.

Data ar gyfer: Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd

76%

cyfran y myfyrwyr a ymatebodd a oedd yn cytuno â’r datganiad “Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan”

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr ar eu blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol. Daw'r data oddi ar y dudalen hon gan 35 o fyfyrwyr (65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: AMC Beth yw'r AMC?

Yr addysgu ar fy nghwrs

Y cyfleoedd dysgu

Asesu ac adborth

Cefnogaeth academaidd

Trefn a rheolaeth

Adnoddau dysgu

Y gymuned ddysgu

Llais y myfyriwr

Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd.
Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg.
Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd.
Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd.
Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg.

Ar ôl blwyddyn o astudio: Astudiaethau Eidaleg

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud flwyddyn ar ôl dechrau'r cwrs:

95%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg.

Ar ôl blwyddyn o astudio: Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud flwyddyn ar ôl dechrau'r cwrs:

95%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd.

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Rhagolygon o ran cyflogaeth

Enillion 6 mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Eidaleg

£22,000

: enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau Eidaleg 6 mis ar ôl gadael University of Bath

Yr ystod cyflog arferol yw:

£18,000 - £27,000 *

£20,000

: enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau Eidaleg 6 mis ar ôl gadael ar draws y DU

Yr ystod cyflog arferol yw:

£18,000 - £24,000

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 10 o fyfyrwyr (80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg ar gyfer y ddwy flynedd fwyaf diweddar.

Enillion 6 mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd

£26,000

: enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd 6 mis ar ôl gadael University of Bath

Yr ystod cyflog arferol yw:

£23,000 - £30,000 *

£22,000

: enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd 6 mis ar ôl gadael ar draws y DU

Yr ystod cyflog arferol yw:

£19,000 - £25,000

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 10 o fyfyrwyr (90% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd ar gyfer y ddwy flynedd fwyaf diweddar.

Enillion 3 blynedd ar ôl y cwrs: Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd

£32,000

: enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd 3 blynedd ar ôl gadael University of Bath

Yr ystod cyflog arferol yw:

£23,500 - £37,000

Data gan 20 o fyfyrwyr. Ffynhonnell: Ystadegau arbrofol o'r set ddata Deilliannau Addysg Hydredol

Enillion 3 blynedd ar ôl y cwrs: Astudiaethau Eidaleg

£26,500

: enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau Eidaleg 3 blynedd ar ôl gadael University of Bath

Yr ystod cyflog arferol yw:

£21,500 - £31,500

Data gan 20 o fyfyrwyr. Ffynhonnell: Ystadegau arbrofol o'r set ddata Deilliannau Addysg Hydredol

Cyflogaeth 6 mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Eidaleg

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud 6 mis ar ôl gorffen y cwrs:

100%

symud ymlaen i weithio ac/neu astudio

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 25 o fyfyrwyr (70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg ar gyfer y ddwy flynedd fwyaf diweddar.

Cyflogaeth 6 mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud 6 mis ar ôl gorffen y cwrs:

95%

symud ymlaen i weithio ac/neu astudio

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 15 o fyfyrwyr (90% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd.

Cyflogaeth 6 mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Eidaleg

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud 6 mis ar ôl gorffen y cwrs:

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 15 o fyfyrwyr (70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg ar gyfer y ddwy flynedd fwyaf diweddar.

Cyflogaeth 6 mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud 6 mis ar ôl gorffen y cwrs:

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 15 o fyfyrwyr (90% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd.

Swyddi cyffredin chwe mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd

Dyma'r mathau o swyddi mwyaf cyffredin y mae myfyrwyr yn eu gwneud chwe mis ar ôl cwblhau'r cwrs.

Penderfynir ar swyddi cyffredin gan ddefnyddio system mapio safonol ar gyfer pob swydd i greu 51 math o swydd eang.

Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfannau Myfyrwyr sydd wedi gadael Addysg Uwch. Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a oedd wedi cwblhau eu cyrsiau i lenwi'r arolwg. Mae'r data ar y dudalen hon gan 15 o fyfyrwyr (85% o'r rheini a holwyd).

Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Almaeneg a Llychlynnaidd.

Swyddi cyffredin chwe mis ar ôl y cwrs: Astudiaethau Eidaleg

Dyma'r mathau o swyddi mwyaf cyffredin y mae myfyrwyr yn eu gwneud chwe mis ar ôl cwblhau'r cwrs.

Penderfynir ar swyddi cyffredin gan ddefnyddio system mapio safonol ar gyfer pob swydd i greu 51 math o swydd eang.

Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfannau Myfyrwyr sydd wedi gadael Addysg Uwch. Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a oedd wedi cwblhau eu cyrsiau i lenwi'r arolwg. Mae'r data ar y dudalen hon gan 15 o fyfyrwyr (80% o'r rheini a holwyd).

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ymatebodd digon o fyfyrwyr i arolwg. Am y rheswm hwn, mae'r data a ddangosir ar gyfer yr holl fyfyrwyr mewn Astudiaethau Eidaleg ar gyfer y ddwy flynedd fwyaf diweddar.

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top