Background Graphics

BSc (Hons) Psychology

University of Leeds

1 Lleoliad : The University of Leeds

Manylion y cwrs


Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Dewisol

Blwyddyn dramor

Dewisol

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Dewisol

Blwyddyn dramor

Dewisol

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Bodlonrwydd Myfyrwyr

71%

cyfran y myfyrwyr a ymatebodd a oedd yn cytuno â’r datganiad “Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan”

Enillion cyfartalog

21,500

£21,500

15 mis ar ôl y cwrs i raddedigion Seicoleg yn University of Leeds

Cyflogaeth

89%

yn symud ymlaen i weithio ac/neu astudio o fewn 15 mis ar ôl y cwrs

71%

"Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan"

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr (59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Gofynnir i bob myfyriwr blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Yr addysgu ar fy nghwrs

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y cyfleoedd dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Asesu ac adborth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Cefnogaeth academaidd

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Trefn a rheolaeth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Adnoddau dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y gymuned ddysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Llais y myfyriwr

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
95 fyfyrwyr
(59% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Sgroliwch i’r dde  

94%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Ar ôl blwyddyn o astudio

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am achrediad proffesiynol

Cwrs wedi'i achredu'n broffesiynol yw cwrs sydd wedi'i gymeradwyo neu ei ategu gan un neu fwy o gyrff proffesiynol. Mae hyn oherwydd bod dysg a chyflawniad graddedigion yn bodloni'r meincnodau a'r safonau proffesiynol a osodir gan y corff achredu.

Darllen mwy am achrediad proffesiynol

Achredwyd y cwrs yma'n swyddogol gan:

Hachredu yn erbyn y gofynion ar gyfer y Sylfaen Raddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig (GBC) Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS). Mwy o wybodaeth

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Darllen mwy am enillion

Enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Seicoleg llawnamser

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Seicoleg eraill.

Mae hwn yn cynnwys data o'r cwrs hwn a chyrsiau cysylltiedig yn yr un brifysgol neu goleg. Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth fwy manwl. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ar gyfer graddedigion o University of Leeds

Ar ôl 15 mis

£21,500

Ystod arferol: £18,000 - £24,000

Data gan
45 o fyfyrwyr

(50% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

£23,000

Ystod arferol: £18,500 - £26,500

Data gan
220 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£28,500

Ystod arferol: £23,000 - £36,000

Data gan
245 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Gweld ar gyfer holl raddedigion Seicoleg llawnamser yn:

Busy...

Ar ôl 15 mis

£20,000

Ystod arferol: £18,000 - £24,000

Data gan
3130 o fyfyrwyr.

Mae 100% o raddedigion Seicoleg yn University of Leeds sy’n preswylio yn y DU wedi'u cyflogi yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

£20,000

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £15,000 - £24,000

Data gan
13215 o fyfyrwyr.

Mae 98% o raddedigion Seicoleg yn University of Leeds sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£23,500

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £18,000 - £30,000

Data gan
13475 o fyfyrwyr.

Mae 100% o raddedigion Seicoleg yn University of Leeds sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

89%

o'r myfyrwyr yn symud ymlaen i waith ac/neu astudio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
75 o myfyrwyr (51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Darllen mwy am gyflogaeth

Yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl y cwrs

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
75 o myfyrwyr

(51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Mathau o swydd 15 mis ar ôl y cwrs

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
55 o myfyrwyr

(51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

61%

Mewn swydd lle mae angen lefel uchel o sgiliau

20%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Busnes a Gwasanaethau Cyhoeddus

11%

Gweithwyr Proffesiynol Addysgu ac Addysgol

9%

Gweithwyr Proffesiynol Busnes, Ymchwil a Gweinyddu

6%

Gweithwyr iechyd proffesiynol

6%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Lles a Thai

Llai na 5%

Gweithwyr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu

35%

Mewn math arall o swydd

11%

Galwedigaethau gweinyddol

9%

Gwasanaethau Gofalu Personol

7%

Gwasanaethau Personol Gofal Plant a Gwasanaethau Cysylltiedig

6%

Galwedigaethau elfennol

4%

Mewn swydd anhysbys

Canran y rhai a gyflogir ar ôl gorffen y cwrs ond nad ydym yn gwybod pa fath o swydd sydd ganddynt

85%

o raddedigion yn teimlo bod eu gwaith presennol yn ystyrlon

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
50 o myfyrwyr (50% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Canfyddiad o waith ar ôl graddio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
50 o myfyrwyr (50% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Rwy'n defnyddio'r hyn a ddysgais wrth astudio yn fy ngwaith presennol.

Mae fy ngwaith presennol yn ystyrlon.

Mae fy ngwaith presennol yn cyd-fynd â'm cynlluniau ar gyfer y dyfodol

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top