Background Graphics

LLB (Hons) Law with French Law

The University of Westminster

1 Lleoliad : Regent Campus

Manylion y cwrs


Modd astudio

Llawn-amser

Hyd

4 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Gorfodol

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Modd astudio

Llawn-amser

Hyd

4 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Gorfodol

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Bodlonrwydd Myfyrwyr

67%

cyfran y myfyrwyr a ymatebodd a oedd yn cytuno â’r datganiad “Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan”

Enillion cyfartalog

23,000

£23,000

15 mis ar ôl y cwrs i raddedigion Y gyfraith yn The University of Westminster

Cyflogaeth

88%

yn symud ymlaen i weithio ac/neu astudio o fewn 15 mis ar ôl y cwrs

67%

"Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan"

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr (80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Gofynnir i bob myfyriwr blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Yr addysgu ar fy nghwrs

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y cyfleoedd dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Asesu ac adborth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Cefnogaeth academaidd

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Trefn a rheolaeth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Adnoddau dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y gymuned ddysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Llais y myfyriwr

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
10 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Sgroliwch i’r dde  

95%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ar ôl blwyddyn o astudio

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am achrediad proffesiynol

Cwrs wedi'i achredu'n broffesiynol yw cwrs sydd wedi'i gymeradwyo neu ei ategu gan un neu fwy o gyrff proffesiynol. Mae hyn oherwydd bod dysg a chyflawniad graddedigion yn bodloni'r meincnodau a'r safonau proffesiynol a osodir gan y corff achredu.

Darllen mwy am achrediad proffesiynol

Achredwyd y cwrs yma'n swyddogol gan:

Achrededig gan Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) at bwrpas gradd gymwys yn y gyfraith. Mwy o wybodaeth

Achrededig gan Fwrdd Safonau'r Bar at bwrpas Gradd Gymwys yn y Gyfraith. Mwy o wybodaeth

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Darllen mwy am enillion

Enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Y gyfraith llawn-amser

Ar gyfer graddedigion o The University of Westminster

Ar ôl 15 mis

£23,000

Ystod arferol: £21,000 - £28,000

Data gan
35 o fyfyrwyr

(60% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

£21,500

Ystod arferol: £15,500 - £28,000

Data gan
295 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£26,500

Ystod arferol: £19,000 - £34,000

Data gan
280 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Gweld ar gyfer holl raddedigion Y gyfraith llawn-amser yn:

Busy...

Ar ôl 15 mis

£21,000

Ystod arferol: £18,000 - £26,000

Data gan
2275 o fyfyrwyr.

Mae 95% o raddedigion Y gyfraith yn The University of Westminster sy’n preswylio yn y DU wedi'u cyflogi yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

£21,000

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £16,500 - £27,500

Data gan
15765 o fyfyrwyr.

Mae 99% o raddedigion Y gyfraith yn The University of Westminster sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£26,500

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £19,500 - £37,000

Data gan
15705 o fyfyrwyr.

Mae 99% o raddedigion Y gyfraith yn The University of Westminster sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

88%

o'r myfyrwyr yn symud ymlaen i waith ac/neu astudio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
120 o myfyrwyr (58% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Darllen mwy am gyflogaeth

Yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl y cwrs

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Y gyfraith eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
120 o myfyrwyr

(58% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Mathau o swydd 15 mis ar ôl y cwrs

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Y gyfraith eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
65 o myfyrwyr

(58% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

63%

Mewn swydd lle mae angen lefel uchel o sgiliau

33%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Busnes a Gwasanaethau Cyhoeddus

6%

Gweithwyr cyfreithiol proffesiynol

6%

Gweithwyr Proffesiynol Busnes, Ymchwil a Gweinyddu

5%

Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion

Llai na 5%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Lles a Thai

Llai na 5%

Galwedigaethau gwasanaeth amddiffynnol

32%

Mewn math arall o swydd

11%

Galwedigaethau Gwerthu

10%

Galwedigaethau gweinyddol

6%

Galwedigaethau ysgrifenyddol a chysylltiedig

Llai na 5%

Galwedigaethau gwasanaeth cwsmeriaid

5%

Mewn swydd anhysbys

Canran y rhai a gyflogir ar ôl gorffen y cwrs ond nad ydym yn gwybod pa fath o swydd sydd ganddynt

65%

o raddedigion yn teimlo bod eu gwaith presennol yn ystyrlon

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
50 o myfyrwyr (60% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Y gyfraith eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Canfyddiad o waith ar ôl graddio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
50 o myfyrwyr (60% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Rwy'n defnyddio'r hyn a ddysgais wrth astudio yn fy ngwaith presennol.

Mae fy ngwaith presennol yn ystyrlon.

Mae fy ngwaith presennol yn cyd-fynd â'm cynlluniau ar gyfer y dyfodol

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch Cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top