Background Graphics

HNDArt and Design (Graphic Design)

Ekc Group

1 Lleoliad : Canterbury College

Manylion y cwrs


Modd astudio

Llawnamser

Hyd

2 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Ddim ar gael

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Modd astudio

Llawnamser

Hyd

2 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Ddim ar gael

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Enillion cyfartalog

16,000

£16,000

3 blynedd ar ôl y cwrs i raddedigion Astudiaethau dylunio yn Ekc Group

Yn anffodus, nid oes data ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.
Sgroliwch i’r dde  

70%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Ar ôl blwyddyn o astudio

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Darllen mwy am enillion

Enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau dylunio llawnamser

Sylwch: nid yw'r wybodaeth ganlynol yn cynnwys unrhyw ddata ar gyfer graddau cyntaf (fel BA, BSc neu Gwrs Meistr Integredig). Yn lle hynny, mae'n dangos gwybodaeth ar gyfer cymwysterau israddedig eraill - mae hyn yn cynnwys Tystysgrif Addysg Uwch, Diploma Addysg Uwch a Gradd Sylfaen ymhlith eraill

Ar gyfer graddedigion o Ekc Group

Ar ôl 15 mis

Nid oes data ar gael

Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad oedd digon o ymatebion ar gael i gynhyrchu data. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ar ôl 3 blynedd

£16,000

Ystod arferol: £9,000 - £19,000

Data gan
25 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£21,000

Ystod arferol: £14,000 - £24,500

Data gan
25 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Gweld ar gyfer holl raddedigion Astudiaethau dylunio llawnamser yn:

Busy...

Ar ôl 15 mis

£19,000

Ystod arferol: £16,000 - £23,000

Data gan
70 o fyfyrwyr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

£16,000

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £11,000 - £20,500

Data gan
2645 o fyfyrwyr.

Mae 100% o raddedigion Astudiaethau dylunio yn Ekc Group sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£19,500

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £14,000 - £25,500

Data gan
2675 o fyfyrwyr.

Mae 100% o raddedigion Astudiaethau dylunio yn Ekc Group sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl y cwrs

Yn anffodus, nid oes data ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Mathau o swydd 15 mis ar ôl y cwrs

Yn anffodus, nid oes data ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Yn anffodus, nid oes data ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top